1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Обов’язки підприємств щодо охорони атмосферного повітря

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Обов’язки підприємств щодо охорони атмосферного повітря

Рейтинг правових норм за запитом: Обов’язки підприємств щодо охорони атмосферного повітря

Обов’язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря Ст.10 Про охорону атмосферного повітря №2707-XII, Верховна Рада України
Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел Ст.11 Про охорону атмосферного повітря №2707-XII, Верховна Рада України
Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) Ст.7 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №877-V, Верховна Рада України
Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) Ст.4 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №877-V, Верховна Рада України
Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері... Ст.20-2 Про охорону навколишнього природного середовища №1264-XII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та... Ст.12 Про охорону атмосферного повітря №2707-XII, Верховна Рада України
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря Ст.33 Про охорону атмосферного повітря №2707-XII, Верховна Рада України
Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря №639 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду Ст.1166 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №877-V, Верховна Рада України
Про Положення про Державну екологічну інспекцію України №454/2011 Президент України
Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян -підприємців, які отримали такі дозволи №302 Кабінет Міністрів України
Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища Ст.68 Про охорону навколишнього природного середовища №1264-XII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Особливості застосування цивільної відповідальності Ст.69 Про охорону навколишнього природного середовища №1264-XII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів Ст.78 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) №8073-X, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами Ст.17 Про відходи №187/98-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства №464 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря Ст.34 Про охорону атмосферного повітря №2707-XII, Верховна Рада України
Обов'язки водокористувачів Ст.44 Водний кодекс України №213/95-ВР, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Природні ресурси, відходи


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.