Судовий GPS

Податок на прибуток підприємств


Об’єкт оподаткування Ст.134 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Податковий кредит Ст.198 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку Ст.9 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV, Верховна Рада України
Визначення понять Ст.14 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Податкова накладна Ст.201 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності Ст.44 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) Ст.139 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів Ст.138 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV, Верховна Рада України
База оподаткування Ст.135 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88 Міністерство фінансів України
Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків Ст.163-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) №8073-X, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Фіктивне підприємництво Ст.205 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Ст.212 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного... Ст.200 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ст.3 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV, Верховна Рада України
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №318 Міністерство фінансів України
Порядок проведення документальних позапланових перевірок Ст.78 Податковий кодекс України №2755-VI, Верховна Рада України
Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення Ст.283 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) №8073-X, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Податки, збори


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ