Судовий GPS

Договір перевезення


Договір перевезення вантажу Ст.909 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Договір перевезення вантажу Ст.307 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Загальні положення про перевезення Ст.908 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів №644 Міністерство транспорту України
Про затвердження Статуту залізниць України №457 Кабінет Міністрів України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти Ст.924 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання зобов'язання Ст.526 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення Ст.920 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання господарських зобов'язань Ст.193 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання Ст.525 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття зобов'язання та підстави його виникнення Ст.509 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Порушення зобов'язання Ст.610 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Строк (термін) виконання зобов'язання Ст.530 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Відповідальність за порушення договірних зобов'язань під час перевезень Ст.23 Про залізничний транспорт №273/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів №334 Міністерство транспорту України
Предмет неустойки Ст.551 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Зменшення розміру штрафних санкцій Ст.233 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу Ст.314 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Правочини, договори
Договір купівлі-продажу
Договір поставки
Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами
Договір міни
Купівля-продаж земельної ділянки
Договір дарування
Договір ренти
Договір довічного утримання (догляду)
Договір найму
Договір найму будівлі
Договір найму (оренди) житла
Договір найму (оренди) транспортного засобу
Договір найму (оренди) земельної ділянки
Договір прокату
Договір лізингу
Договір позички
Договір підряду
Договір побутового підряду
Договір будівельного підряду
Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Договір про надання послуг
Агентський договір
Договір перевезення
Договір транспортного експедирування
Договір зберігання
Договір охорони
Договір страхування
Договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
Договір доручення
Договір комісії
Договір управління майном
Договір позики
Кредитний договір
Іпотечний договір
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунка
Договір факторингу
Договір комерційної концесії
Договір про спільну діяльність
Зовнішньоекономічні договори (контракти)
Договір простого товаристваСудовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ