1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Праця молоді

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Праця молоді

Рейтинг правових норм за запитом: Праця молоді

Надання молоді першого робочого місця Ст.197 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням №992 Кабінет Міністрів України
Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів №77/96 Президент України
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Ст.43 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 1996 року N 77 №342/96 Президент України
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Ст.40 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів Ст.56 Про вищу освіту №2984-III, Верховна Рада України
Кожен має право на освіту. Ст.53 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Ст.52 Про освіту №1060-XII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Напрями діяльності вищого навчального закладу Ст.44 Про освіту №1060-XII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Категорії учасників освітнього процесу Ст.52 Про освіту №2145-VIII, Верховна Рада України
Укладення трудового договору Ст.24 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням №367 Міністерство охорони здоров'я України
Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без... Ст.235 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і... Ст.95 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Підстави припинення трудового договору Ст.36 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Загальні умови виконання зобов'язання Ст.526 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття та види договору Ст.626 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків Ст.119 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей Ст.184 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Праця, зайнятість


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.