Судовий GPS

Акції, частка у статутному капіталі


Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю Ст.54 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи Ст.53 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин Ст.167 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Цивільний кодекс України Ст.147 №435-IV Верховна Рада України
Про практику розгляду судами корпоративних спорів №13 Верховний Суд України
Права учасників товариства Ст.10 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин №4 Вищий господарський суд України
Цивільний кодекс України Ст.148 №435-IV Верховна Рада України
Права учасників господарського товариства Ст.116 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори Ст.61 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю Ст.60 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Право на захист цивільних прав та інтересів Ст.15 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю Ст.58 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю Ст.55 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Ст.59 Про господарські товариства №1576-XII, Верховна Рада України
Недійсність правочину Ст.215 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину Ст.203 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Цивільний кодекс України Ст.145 №435-IV Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Господарська діяльність


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ