Судовий GPS

Винахід, промисловий зразок


Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Ст.469 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Право на захист цивільних прав та інтересів Ст.15 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Ст.462 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття зобов'язання та підстави його виникнення Ст.509 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття та види договору Ст.626 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Ст.464 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Договір поруки Ст.553 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Права поручителя, який виконав зобов'язання Ст.556 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів та понять Ст.1 Про платіжні системи та переказ коштів в Україні №2346-III, Верховна Рада України
Свобода договору Ст.627 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття права інтелектуальної власності Ст.418 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Об'єкти права інтелектуальної власності Ст.420 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Зміст договору Ст.628 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання господарських зобов'язань Ст.193 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) №18-рп/2004 Конституційний Суд України
Умови надання правової охорони Ст.6 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі №3687-XII, Верховна Рада України
Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі Ст.7 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі №3687-XII, Верховна Рада України
Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів Ст.20 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Господарська діяльність


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ