Судовий GPS

Реклама


Зовнішня реклама Ст.16 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами №2067 Кабінет Міністрів України
Визначення термінів Ст.1 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Ст.27 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Контроль за дотриманням законодавства про рекламу Ст.26 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу №693 Кабінет Міністрів України
Загальні вимоги до реклами Ст.8 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,... Ст.30 Про місцеве самоврядування в Україні №280/97-ВР, Верховна Рада України
Ідентифікація реклами Ст.9 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів... Ст.4-1 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності №2806-IV, Верховна Рада України
Основні терміни Ст.1 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності №2806-IV, Верховна Рада України
Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру №1176 Кабінет Міністрів України
Загальні умови виконання зобов'язання Ст.526 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання господарських зобов'язань Ст.193 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №667 Кабінет Міністрів України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання Ст.525 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Строк (термін) виконання зобов'язання Ст.530 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Сфера застосування Закону Ст.2 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Господарська діяльність


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ