1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Реклама

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Реклама

Рейтинг правових норм за запитом: Реклама

Зовнішня реклама Ст.16 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами №2067 Кабінет Міністрів України
Визначення термінів Ст.1 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Ст.27 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Контроль за дотриманням законодавства про рекламу Ст.26 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу №693 Кабінет Міністрів України
Загальні вимоги до реклами Ст.8 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,... Ст.30 Про місцеве самоврядування в Україні №280/97-ВР, Верховна Рада України
Ідентифікація реклами Ст.9 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів... Ст.4-1 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності №2806-IV, Верховна Рада України
Основні терміни Ст.1 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності №2806-IV, Верховна Рада України
Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру №1176 Кабінет Міністрів України
Загальні умови виконання зобов'язання Ст.526 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання господарських зобов'язань Ст.193 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №667 Кабінет Міністрів України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання Ст.525 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Строк (термін) виконання зобов'язання Ст.530 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Сфера застосування Закону Ст.2 Про рекламу №270/96-ВР, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Господарська діяльність


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.