1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Набуття громадянства України

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Набуття громадянства України

Рейтинг правових норм за запитом: Набуття громадянства України

Набуття громадянства України за народженням Ст.7 Про громадянство України №2235-III, Верховна Рада України
Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження Ст.13 Про державну реєстрацію актів цивільного стану №2398-VI, Верховна Рада України
Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану Ст.144 Сімейний кодекс України №2947-III, Верховна Рада України
Про ратифікацію Конвенції про права дитини №789-XII Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Незаконні органи, їх посадові та службові особи Ст.9 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України №1207-VII, Верховна Рада України
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення №5 Верховний Суд України
Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті (Форма N 103/о) №545 Міністерство охорони здоров'я України
Правовий статус тимчасово окупованої території України Ст.1 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України №1207-VII, Верховна Рада України
Тимчасово окупована територія Ст.3 Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України №1207-VII, Верховна Рада України
Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене Ст.135 Сімейний кодекс України №2947-III, Верховна Рада України
Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення №1085-р Кабінет Міністрів України
Акти цивільного стану Ст.49 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ст.8 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства... Ст.9 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ст.3 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні №52/5 Міністерство юстиції України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Визначення прізвища дитини Ст.145 Сімейний кодекс України №2947-III, Верховна Рада України
Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою Ст.125 Сімейний кодекс України №2947-III, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.