Судовий GPS

Національна, культурна, релігійна, мовна самобутність


Право на індивідуальність Ст.300 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність. Ст.11 Про національні меншини в Україні №2494-XII, Верховна Рада України
Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати... Ст.35 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання №96/5 Міністерство юстиції України
Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові... Ст.11 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного... Ст.3 Про національні меншини в Україні №2494-XII, Верховна Рада України
Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин №703/97-ВР Верховна Рада України
Внесення змін до актового запису цивільного стану Ст.22 Про державну реєстрацію актів цивільного стану №2398-VI, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану №12 Верховний Суд України
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення №5 Верховний Суд України
Поняття особистого немайнового права Ст.269 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ст.24 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Компетенція органів державної реєстрації актів цивільного стану Ст.6 Про державну реєстрацію актів цивільного стану №2398-VI, Верховна Рада України
Про порядок зміни громадянами України національності №24 Президент України
Зміст особистого немайнового права Ст.271 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні... Ст.1 Про національні меншини в Україні №2494-XII, Верховна Рада України
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Ст.22 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України №302 Кабінет Міністрів України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ