1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Право на медичну допомогу

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Право на медичну допомогу

Рейтинг правових норм за запитом: Право на медичну допомогу

Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Ст.49 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ст.8 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ст.24 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Ст.22 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ст.3 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Про облік внутрішньо переміщених осіб №509 Кабінет Міністрів України
Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам №365 Кабінет Міністрів України
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Ст.1 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Про незалежність судової влади №8 Верховний Суд України
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ст.64 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Право на медичну допомогу Ст.284 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам №637 Кабінет Міністрів України
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №25-рп/2009 Конституційний Суд України
Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Ст.2 Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні №1382-IV, Верховна Рада України
Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг Ст.8 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування №1058-IV, Верховна Рада України
Виплата пенсії Ст.47 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування №1058-IV, Верховна Рада України
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Ст.55 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ст.27 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.