Судовий GPS

Психіатрична допомога


Підстави для госпіталізації особи до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку Ст.14 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Порядок судового розгляду заяв про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку Ст.22 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Госпіталізація особи до закладу з надання психіатричної допомоги Ст.13 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Огляд осіб, госпіталізованих до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку Ст.16 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Продовження госпіталізації особи в примусовому порядку Ст.17 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) №2-рп/2016 Конституційний Суд України
Професійні права, обов'язки та пільги лікаря-психіатра, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги,... Ст.27 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Примусові заходи медичного характеру Ст.19 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Презумпція психічного здоров'я Ст.3 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ст.3 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Законодавство України про психіатричну допомогу Ст.2 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Ст.55 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Застосування судами Конвенції та практики Суду Ст.17 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини №3477-IV, Верховна Рада України
Принципи надання психіатричної допомоги Ст.4 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру Ст.95 Кримінальний кодекс України №2341-III, Верховна Рада України
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ст.29 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
Право на медичну допомогу Ст.284 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Психіатричний огляд Ст.11 Про психіатричну допомогу №1489-III, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ