Судовий GPS

Біженці


Визначення термінів Ст.1 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Ст.6 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Порядок попереднього розгляду заяв Ст.8 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Порядок звернення особи із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Ст.5 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Оскарження рішень щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту Ст.12 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Ст.10 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Ст.7 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Особи, які належать до учасників бойових дій Ст.6 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту №3551-XII, Верховна Рада України
Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту №649 Міністерство внутрішніх справ України
Порядок розгляду заяви після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка... Ст.9 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Права та обов'язки особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або... Ст.13 Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту №3671-VI, Верховна Рада України
Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні №1 Вищий адміністративний суд України
Застосування судами Конвенції та практики Суду Ст.17 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини №3477-IV, Верховна Рада України
Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України Ст.203 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) №8073-X, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року N 1 "Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні", зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 року N 3 №3 Вищий адміністративний суд України
Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства Ст.26 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства №3773-VI, Верховна Рада України
Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу №1629-IV Верховна Рада України
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 4-6) №2147-VIII Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ