Судовий GPS

Згода на проведення фото та відеозйомок


Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок Ст.307 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ст.32 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Майнові права автора Ст.15 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Майнові права інтелектуальної власності на твір Ст.440 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах Ст.308 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ст.34 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав Ст.52 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Загальні засади цивільного законодавства Ст.3 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Право на повагу до гідності та честі Ст.297 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Суб'єкти авторського права Ст.435 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Спростування недостовірної інформації Ст.277 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Використання твору за згодою автора Ст.443 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи №1 Верховний Суд України
Відшкодування моральної шкоди Ст.23 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості Ст.309 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду Ст.1166 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав №5 Верховний Суд України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ