1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Авторське право

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Авторське право

Рейтинг правових норм за запитом: Авторське право

Майнові права інтелектуальної власності на твір Ст.440 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду Ст.1166 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Майнові права автора Ст.15 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Використання твору Ст.441 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав Ст.52 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди №4 Верховний Суд України
Використання об'єкта права інтелектуальної власності Ст.426 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди №6 Верховний Суд України
Порушення авторського права і суміжних прав Ст.50 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Використання твору за згодою автора Ст.443 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Суб'єкти авторського права Ст.435 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності №12 Вищий господарський суд України
Суб'єкти суміжних прав Ст.450 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Цивільний кодекс України Ст.440-1 №435-IV Верховна Рада України
Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання Ст.614 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав №5 Верховний Суд України
Поняття права інтелектуальної власності Ст.418 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.