Судовий GPS

Авторське право


Майнові права інтелектуальної власності на твір Ст.440 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду Ст.1166 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Майнові права автора Ст.15 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Використання твору Ст.441 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав Ст.52 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди №4 Верховний Суд України
Використання об'єкта права інтелектуальної власності Ст.426 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди №6 Верховний Суд України
Порушення авторського права і суміжних прав Ст.50 Про авторське право і суміжні права №3792-XII, Верховна Рада України
Використання твору за згодою автора Ст.443 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Суб'єкти авторського права Ст.435 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності №12 Вищий господарський суд України
Суб'єкти суміжних прав Ст.450 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Цивільний кодекс України Ст.440-1 №435-IV Верховна Рада України
Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання Ст.614 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав №5 Верховний Суд України
Поняття права інтелектуальної власності Ст.418 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Класифікатор категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці та рейтингуванні норм права у судових рішеннях. До класифікатору включено найбільш популярні категорії справ.
Як це працює? Позначаємо декілька норм потрібного нам предмету спору і система знайде всі судові рішення за заданою комбінацією.

Увага: На сторінці представлений класифікатор з доступними для перегляду найбільш популярними категоріями справ (виділено жирним).
Для демонстрації, Популярні категорії доступні за посиланням - Судовий GPS.
Для повного доступу потрібно Зареєструватись або замовити безкоштовний Тестовий доступ