1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Свобода об'єднання у політичні партії та громадські організації

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Свобода об'єднання у політичні партії та громадські організації

Рейтинг правових норм за запитом: Свобода об'єднання у політичні партії та громадські організації

Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх... Ст.36 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Ст.55 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Право на свободу об'єднання Ст.314 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено... Ст.19 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію... Ст.37 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Право на захист цивільних прав та інтересів Ст.15 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ст.8 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Ст.43 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Ст.40 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Поняття громадського об'єднання Ст.1 Про громадські об'єднання №4572-VI, Верховна Рада України
Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і... Ст.38 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Визначення термінів Ст.1 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності №1045-XIV, Верховна Рада України
Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок Ст.19 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності №1045-XIV, Верховна Рада України
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ст.34 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної... Ст.43 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Ст.124 Конституція України №254к/96-ВР, Верховна Рада України
Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без... Ст.235 Кодекс законів про працю України №322-VIII, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
Загальна позовна давність Ст.257 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.