1. Правова система ipLex
  2. Судовий GPS
  3. Винахід, промисловий зразок

Правова система ipLex:

Судовий GPS

Винахід, промисловий зразок

Рейтинг правових норм за запитом: Винахід, промисловий зразок

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Ст.469 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Право на захист цивільних прав та інтересів Ст.15 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Захист цивільних прав та інтересів судом Ст.16 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Ст.462 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Ст.11 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття зобов'язання та підстави його виникнення Ст.509 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття та види договору Ст.626 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок Ст.464 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Договір поруки Ст.553 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Права поручителя, який виконав зобов'язання Ст.556 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Визначення термінів та понять Ст.1 Про платіжні системи та переказ коштів в Україні №2346-III, Верховна Рада України
Свобода договору Ст.627 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Поняття права інтелектуальної власності Ст.418 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Об'єкти права інтелектуальної власності Ст.420 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Зміст договору Ст.628 Цивільний кодекс України №435-IV, Верховна Рада України
Загальні умови виконання господарських зобов'язань Ст.193 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) №18-рп/2004 Конституційний Суд України
Умови надання правової охорони Ст.6 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі №3687-XII, Верховна Рада України
Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі Ст.7 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі №3687-XII, Верховна Рада України
Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів Ст.20 Господарський кодекс України №436-IV, Верховна Рада України
відкрити далі 🔽

Приклади категорій справ >>

Права людини


Судовий GPS - це унікальний Сервіс аналізу судової практики що побудований на статистиці і рейтингуванні норм права у судових рішеннях та призначений для допомоги у підготовці до судового засідання.

Як це працює?
1. Вкажіть будь-яку суть справи, вибравши характер правових норм та форму судочинства;
2. Сервіс підбере судові рішення, на їх основі проаналізує застосування правових норм судами та в результаті сформує рейтинг найчастіших норм права що зустосовувались судами в таких ситуаціях.
3. Далі Ви маєте можливість ознайомитись з нормами та судовими рішеннями що допоможе побудувати стратегію ведення судового процесу.

Увага: Для прикладу приведено результат пошуку по найбільш популярних категоріях справ.

Для повного доступу Зареєструйтесь та отрмайте першу добу безкоштовного тестового доступу.